Uwaga Rodzice

Drodzy Rodzice

Zgodnie z informacją przekazaną na konferencji prasowej przez Ministra Zdrowia w okresie od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. nasze przedszkole zapewnia opiekę dzieciom medyków oraz służb porządkowych.

Rodzice, którzy chcą, żeby ich dziecko w wyżej wymienionym terminie uczęszczało do przedszkola zobowiązani są do dostarczenia oświadczenia do poniedziałku 29 marca o treści podanej w załączniku.