Wycieczka dzieci z grupy Muminki

3 marca dzieci wzięły udział w warsztatach edukacyjnych Laboratorium Ciemności prowadzonych w Instytucie Tyflologicznym Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Były to warsztaty uwrażliwiające na potrzeby osób z dysfunkcją narządu wzroku. Dzieci zobaczyły, jak wygląda świat z perspektywy osób niewidomych i słabowidzących. Starszaki podczas zajęć dowiedziały się w jaki sposób pomagać osobom niewidomym i słabowidzącym, jak funkcjonują one na co dzień. Przedszkolaki obejrzały film animowany pt. „N jak niewidomi”.