Zabawy z literami w grupie Muminki

27 lutego dzieci podczas zajęć rozwijały słuch fonematyczny i nazywały poznane litery, rozwijały zainteresowanie literami, uczestniczyły w zabawach plastycznych.