Zajęcia o mieszkańcach łąki w grupie Biedronki

14 marca w grupie Biedronki odbyły się zajęcia o kolorowych mieszkańcach łąki. Dzieci podczas zajęć: dowiedziały się kogo można spotkać na łące, wysłuchały opowiadania o kłopotach pewnych motyli, ćwiczyły przeliczanie obiektów oraz porównywały zbiory. Na koniec zajęć Biedronki wykonały pracę plastyczną „Kolorowe motyle”.