Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziłyzajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z powyższym od 16...
Read More >>
Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa nauczyciele w naszym przedszkolu porozmawiają z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z...
Read More >>