Temat kompleksowy: Marcowa pogoda. Termin: 25-27 marca 2020r. Cele: rozwijanie mowy, poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia, rozwijanie sprawności fizycznej, usprawnianie narządów artykulacyjnych, obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia, utrwalanie nazw dni tygodnia, zapoznanie ze zjawiskami parowania, skraplania, rozwijanie sprawności manualnej. Wyjaśnienie przysłowia „W marcu jak w...
Read More >>
Drodzy Rodzice Decyzją Ministra Edukacji Narodowej ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 przedłuża się do 10 kwietnia 2020 r. W dalszym ciągu w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze. Zgodnie z  rozporządzeniem MEN w tych dniach będzie odbywało się kształcenie na odległość. W przypadku...
Read More >>
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziłyzajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z powyższym od 16...
Read More >>
Zgodnie z rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa nauczyciele w naszym przedszkolu porozmawiają z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z...
Read More >>